Diem thi TT Dao tao CBYT TPHCM Y HN Dieu duong Nam Dinh CD Kinh te TPHCM KTKTCN 2 KTTC Vinh Long SPKT Vinh Long Điểm thi TT Đào tạo CBYT TP.HCM, Y HN, Điều dưỡng Nam Định, CĐ Kinh tế TP.HCM, KT-KTCN 2, KT-TC Vĩnh Long, SPKT Vĩnh Long

TT tiếp tục có điểm thi của Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng CBYT TP.HCM, ĐH Y Hà Nội, ĐH Điều dưỡng Nam Định, CĐ KT-KTCN 2, CĐ KT-TC Vĩnh Long,..

Chi tieu trung cap CD Ly Tu Trong TT Dao tao can bo Y te KT KT Phuong Nam Chỉ tiêu trung cấp CĐ Lý Tự Trọng, TT Đào tạo cán bộ Y tế, KT-KT Phương Nam

Tuyển sinh TCCN 2007, hệ Trung cấp của CĐ Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM có 750 chỉ tiêu CQ, 500 chỉ tiêu VLVH; Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng..

Diem chuan DH Cong nghiep Ngan hang TP HCM TT Dao tao BDCBYT TP HCM Tay Nguyen KTCNghe Lac Hong NNTHoc Điểm chuẩn ĐH Công nghiệp, Ngân hàng TP.HCM, TT Đào tạo BDCBYT TP.HCM, Tây Nguyên, KTCNghệ, Lạc Hồng, NNTHọc

Các trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, ĐH Ngân hàng TP.HCM, Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng cán bộ y tế TP.HCM, ĐH Tây Nguyên, ĐH dân lập Kỹ thuật..

Xay dung Trung tam dao tao bong da tre quoc gia Lai chuyen tien dau Xây dựng Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ quốc gia: Lại chuyện tiền đâu?

Được nhắc đi, nhắc lại qua các kỳ Đại hội, nhưng đến thời điểm này TT Đào tạo bóng đá trẻ QG mới được Liên đoàn để mắt tới bằng việc xây..

TPHCM Them bon truong DH CD cong bo diem TP.HCM: Thêm bốn trường ĐH, CĐ công bố điểm

Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng (NV) 1 với học sinh THPT khu vực 3 của ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM, ĐH Mở-Bán công TP.HCM, TT Đào tạo và..