» Tìm kiếm:

TTCK Tehran

TTCK Iran Mieng banh beo bo voi chau Au TTCK Iran – Miếng bánh béo bở với châu Âu

Bất chấp lệnh cấm vận kinh kế hết sức hà khắc và áp lực của cộng đồng quốc tế về chương trình hạt nhân của Iran, quĩ đầu tư chứng khoán đầu..