» Tìm kiếm:

TS Trương Việt Dũng

Thu nghiem thuoc tren nguoi rui ro se duoc boi thuong Thử nghiệm thuốc trên người, rủi ro sẽ được bồi thường

Hằng năm có khoảng 15-20 thuốc mới được thử lâm sàng (trên người). Tùy thuộc vào giai đoạn thử, số tình nguyện viên tham gia khoảng từ vài..