» Tìm kiếm:

TS Tôn Thị Kim Thanh

Ca nuoc con 875.000 nguoi mu loa Cả nước còn 875.000 người mù lòa

Đó là số liệu do GS.TS Tôn Thị Kim Thanh - giám đốc BV Mắt trung ương - đưa ra tại hội nghị phòng chống mù lòa được tổ chức tại Đà Nẵng hôm..