» Tìm kiếm:

TS Phan Văn An

Chan gia composite cacbon Tac gia nhan bang sang che Chân giả composite cacbon: Tác gỉa nhận bằng sáng chế

TS-Cục Sở hữu Trí tuệ vừa cấp bằng sáng chế số 5673 cho TS Phan Văn An, Trung tâm Công nghệ Vật liệu với sản phẩm ống chân giả composite..