» Tìm kiếm:

TS Phan Hồng Giang

Giai thuong Hoi Nha van VN Khong mat mua Giải thưởng Hội Nhà văn VN: Không "mất mùa"?

Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam năm nay chỉ trao giải cho cuốn tiểu thuyết Và khi tro bụi (Tác giả Đoàn Minh Phượng) và tập thơ dịch Khúc..