» Tìm kiếm:

TS Lê Thị Thanh Thảo

Vi muc tieu chay vao DH Phan ban THPT khong thanh cong Vì mục tiêu “chạy vào ĐH”: Phân ban THPT không thành công

Chương trình THPT phân ban thí điểm lần này đã không đạt được mục tiêu ngay từ khâu xây dựng chương trình, biên soạn sách giáo khoa. TS Lê..