» Tìm kiếm:

TS Lê Thẩm Dương

Chung khoan se tang trong nam 2008 Chứng khoán sẽ tăng trong năm 2008

VN-Index sẽ tăng 20-30% trong năm 2008. Đó là dự báo của các chuyên gia chứng khoán (CK) trong buổi giao lưu trực tuyến do TT tổ chức chiều..