» Tìm kiếm:

TS Hoàng Thọ Xuân

Gia ca se ha nhiet trong thang Gieng Giá cả sẽ “hạ nhiệt” trong tháng Giêng

PGS.TS Hoàng Thọ Xuân - Vụ trưởng Vụ Chính sách thị trường trong nước, Bộ Công thương nhận định: “Giá cả sẽ “hạ nhiệt” trong tháng..