Chiec may loc khuay lang duong kinh lon va mot nha khoa hoc phieu luu Chiếc máy lọc khuấy lắng đường kính lớn và một nhà khoa học phiêu lưu

Chỉ có những thông số kỹ thuật tối thiểu và mô hình để tham quan, Tiến sĩ Hoàng Văn Gợt, thuộc Viện nghiên cứu cơ khí, Bộ Công nghiệp, đã..