Chi co mot mong muon cuu nguoi Chỉ có một mong muốn: cứu người

Có lẽ rất nhiều người trong chúng ta sợ bệnh viện, sợ mùi máu và những tiếng rên la nơi đây. Và cũng nhiều người trong chúng ta nghĩ rằng..