Vo dien Phap Viet Nguoi gieo hat tieng hat Vở diễn Pháp - Việt Người gieo hạt tiếng hát

Người gieo hạt tiếng hát là tên một vở diễn của Đoàn nghệ thuật Van Hai Vong thuộc TP Rennes, Pháp, với sự tham gia của các nghệ sĩ Nhà hát..