» Tìm kiếm:

TP Montreal

Dai hoc McGill cap hoc bong cho nhung nha lanh dao tuong lai Đại học McGill cấp học bổng cho những nhà lãnh đạo tương lai

Ngày 24-10-2006, Tổng lãnh sự quán Canada tại TP.HCM thông báo Đại học McGill sẽ cấp 14 học bổng cho những nhà lãnh đạo tương lai của các..