» Tìm kiếm:

TP Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh

Bi thu Thanh uy TP Da Nang Nguyen Ba Thanh Dat hang cho can bo tre giai quyet nhung van de buc xuc Bí thư Thành ủy TP Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh: Đặt hàng cho cán bộ trẻ giải quyết những vấn đề bức xúc

Sáng ngày 19/5, Câu lạc bộ Cán bộ trẻ Đà Nẵng đã ra mắt với 61 thành viên từ 25 đến 39 tuổi, bao gồm những công chức trẻ có năng lực ở các..

Bi thu Thanh uy TP Da Nang Nguyen Ba Thanh dat hang cho can bo tre Bí thư Thành ủy TP Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh: đặt hàng cho cán bộ trẻ

Sáng ngày 19/5, Câu lạc bộ Cán bộ trẻ Đà Nẵng đã ra mắt với 61 thành viên từ 25 đến 39 tuổi, bao gồm những công chức trẻ có năng lực ở các..

Khi thanh tra cam dao cam keo Khi thanh tra “cầm dao, cầm kéo”...

Quốc hội đã trải qua một ngày thứ bảy (8-11) sôi nổi khi tiến hành thảo luận ở tổ dự án Luật thanh tra. Bí thư Thành ủy TP Đà Nẵng Nguyễn..