» Tìm kiếm:

TNHH Việt Nam Xanh

He thong xu ly nuoc cap nhiem phen sat Hệ thống xử lý nước cấp nhiễm phèn sắt

Nước cấp nhiễm phèn sắt là một bài toán nan giải ở ĐBSCL, vừa chua, vừa ngang, rất khó sử dụng. Công ty TNHH Việt Nam Xanh đã chế tạo thành..