» Tìm kiếm:

TNHH Võ Trọng Nghĩa

Ngoi truong cua gio Ngôi trường của... gió

Một lần nữa cái tên Võ Trọng Nghĩa lại được nhắc đến trong làng kiến trúc. Đề án của Công ty TNHH Võ Trọng Nghĩa và C+A (Công ty TNHH Võ..

Chon de an cua Cty Vo Trong Nghia va C A Chọn đề án của Cty Võ Trọng Nghĩa và C+A

Vượt qua hai đề án đồng giải nhì (một của Singapore và một của Khoa Kiến trúc trường ĐH Kiến trúc TP.HCM) đề án của Công ty TNHH Võ Trọng..