» Tìm kiếm:

TNHH Thương Mại Him Lam

Khu dan cu Him Lam Kenh Te Co hoi dau tu an cu hap dan Khu dân cư Him Lam Kênh Tẻ - Cơ hội đầu tư, an cư hấp dẫn

Từ trung tâm thành phố theo hướng cầu Ông Lãnh đi đến đường Bắc Nam, vừa qua cầu Kênh Tẻ chúng ta nhận ra ngay một dự án có diện tích rất..