Trien lam PC Viet Nam chi co 4 don vi tham gia Triển lãm PC Việt Nam chỉ có 4 đơn vị tham gia

Sự kiện đang diễn ra tại Hà Nội do Công ty TNHH Tổ chức sự kiện và hội chợ toàn cầu (Global Expo) thực hiện đã gây thất vọng cho khách tham..

Ca si Anh Kiet ra toa vi pha hop dong Ca sĩ Anh Kiệt ra tòa vì phá hợp đồng

Công ty TNHH Tổ chức Biểu diễn thương mại Nhạc Xanh vừa kiện ca sĩ Anh Kiệt (Phan Võ Anh Kiệt) ra tòa vì đã tự ý bỏ công ty này sang đầu..