» Tìm kiếm:

TNHH Ngọc Trai Sài Gòn

Ta o ngo c cho trai Tạo ngọc cho trai

TTCN - Trai nước mặn tại Khánh Hòa khi thu hoạch chỉ được một hạt ngọc, nhưng đây là loại ngọc có độ phủ ngọc dày từ 1-1,5mm. Nằm cách TP..