» Tìm kiếm:

TNHH Đức Phát

Chinh phu yeu cau Chu tich UBND tinh Dong Nai xu ly bao cao ket qua ve viec DNTN bi xu ep Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai xử lý, báo cáo kết quả về việc DNTN bị xử ép

Báo Thanh Niên số ra ngày 1/11/2003 đăng bài "Đồng Nai: Doanh nghiệp tư nhân bị xử ép" phản ánh việc Công ty TNHH Đức Phát không được đối..