Toc do truy cap khong day se tang gap 10 lan Tốc độ truy cập không dây sẽ tăng gấp 10 lần

Hiện nay nhiều nhóm phát triển đang đề xuất những phương thức khác nhau để tăng khả năng truyền dữ liệu qua con đường Wi-Fi lên mức trung..