» Tìm kiếm:

TCV Nguyễn Thị Hiền Lương

Sau le day thang be May xuong suc Sau lễ đầy tháng, bé May xuống sức

Rất nhiều phụ huynh đã đưa con em đến Thảo Cầm Viên (TCV) Sài Gòn để dự lễ mừng đầy tháng của bé May - chú sư tử con mà TS đã giới thiệu..