» Tìm kiếm:

Tứ Kế Tường

Khoang thoi gian xanh biec Khoảng thời gian xanh biếc

Tôi bâng quơ hát một lời ca/ Trước trời đất đầy hoa và gió/ Và câu hát tơ non ngọn cỏ / Nhú lên mùa xuân (Lâm Thị Mỹ Dạ), ...Nhưng em ơi..