» Tìm kiếm:

Tổng Giám Đốc Trường Khoa

Dai hoc An Giang dao tao ky su tin hoc quoc te Đại học An Giang đào tạo kỹ sư tin học quốc tế

GS.TS Võ Tòng Xuân hiệu trưởng đại học An Giang và GS.TS Nesim Fintz - Tổng Giám Đốc Trường Khoa học và Xử lí Công nghệ thông tin quốc tế -..