» Tìm kiếm:

Tổng Cty Đường Quảng Ngãi

Lang phi hang chuc ty do dat nuoc dang phat trien Lãng phí hàng chục tỷ do... đất nước đang phát triển(!)

TP - Bài báo về Tổng Cty Đường Quảng Ngãi đã gây xôn xao dư luận tỉnh này. Người ta cho rằng, có lắm chuyện ở Tổng Cty (không phải là Cty..