» Tìm kiếm:

Tổ Chức Tiêu Chuẩn Khu Vực

Tieu chuan xay dung cua nuoc ngoai duoc phep ap dung tai Viet Nam Tiêu chuẩn xây dựng của nước ngoài được phép áp dụng tại Việt Nam

Bộ Xây dựng đã chấp thuận cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước được áp dụng các tiêu chuẩn xây dựng cấp quốc gia của các nước trên..

Chap nhan tieu chuan xay dung cua nuoc ngoai tai Viet Nam Chấp nhận tiêu chuẩn xây dựng của nước ngoài tại Việt Nam

Bộ Xây dựng đã chấp thuận cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước được áp dụng các tiêu chuẩn xây dựng cấp quốc gia của các nước trên..