» Tìm kiếm:

Tống Minh Phương

Gap lai nguoi hien tang 200 cay vang cho cach mang Gặp lại người hiến tặng 200 cây vàng cho cách mạng

Thầm lặng hiến 200 cây vàng cho Cách mạng, sống gần TƯ, gần Bác từ những ngày đầu kháng chiến, nhưng bà Tống Minh Phương chẳng mấy khi nhắc..