» Tìm kiếm:

Tỉnh Hòa Bình

27 tinh hoan thanh pho cap giao duc THCS 27 tỉnh hoàn thành phổ cập giáo dục THCS

Tỉnh Hòa Bình vừa được Bộ GD-ĐT kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục (PCGD) THCS. Với tỉnh Hòa Bình vừa được công nhận, đến nay cả..