Buoc toi ke quay trom le dat ten thanh cua con trai Madonna Buộc tội kẻ quay trộm lễ đặt tên thánh của con trai Madonna

Tại Tòa án Dornoch Sheriff, bị cáo Robert Podesta khai anh ta đã ẩn mình trong chiếc đàn ống lớn tại nhà thờ Dornoch, Scotland. Theo lời kể..