» Tìm kiếm:

Tạ Ngọc Phúc

Kien suot ca nam chi doi boi thuong 1000 dong Kiện suốt cả năm, chỉ đòi bồi thường 1.000 đồng!

“Tôi chỉ muốn người trực tiếp tổ chức cưỡng chế, đập nhà tôi phải xin lỗi và bồi thường 1.000 đồng danh dự”- anh Tạ Ngọc Phúc, người bị..