50 nam bong da tong cuc buu dien Mot thoi oanh liet 50 năm bóng đá tổng cục bưu điện: Một thời oanh liệt

Năm 1957, đội bóng tổng cục bưu điện (TCBĐ) được thành lập, là đội bóng công nhân thứ 2 của Hà Nội và miện bắc thời bấy giờ (sau đội tổng..