» Tìm kiếm:

Tướng Trung Quốc Tào Cương Xuyên

Trung Nhat noi lai dam phan ve quoc phong Trung - Nhật nối lại đàm phán về quốc phòng

Tại lễ đón tiếp người đồng nhiệm, Tướng Trung Quốc Tào Cương Xuyên, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Masahiko Komura đã lên tiếng ca ngợi mối quan..