» Tìm kiếm:

Tướng Schoomaker

My la p ke hoa ch duy tri quan do i o Iraq them 4 nam Mỹ lập kế hoạch duy trì quân đội ở Iraq thêm 4 năm

(TP) Quân đội Mỹ đã hoàn tất việc xây dựng kế hoạch duy trì hơn 100.000 binh sĩ ở Iraq thêm 4 năm nữa. Theo kế hoạch này, thời gian phục vụ..