VN to chuc Hoi nghi Thong doc Ngan hang TU ASEAN 2008 VN tổ chức Hội nghị Thống đốc Ngân hàng TƯ ASEAN 2008

Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý với đề nghị của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) về việc VN đăng cai tổ chức Hội nghị Thống đốc Ngân hàng Trung..

ASEAN tang toc xay dung khu vuc dau tu ASEAN tăng tốc xây dựng khu vực đầu tư

Theo thỏa thuận đạt được trong cuộc họp sáng 14/9 của Hội đồng Khu vực Đầu tư ASEAN, thời hạn loại bỏ Danh mục Loại trừ Tạm thời trong lĩnh..

Hiep dinh khung ve E ASEAN Hiệp định khung về E-ASEAN

Dự thảo lần thứ 7 ngày 5/9/2000 của Hiệp định khung về E-ASEAN. Đây là bản dịch không chính thức để tham khảo.