» Tìm kiếm:

Tùng Lâm Quán Sứ

Duc Dai lao Hoa thuong Thich Tam Tich vien tich Đức Đại lão Hòa thượng Thích Tâm Tịch viên tịch

Sáng 9/3, tại Lễ đường Tùng Lâm Quán Sứ, Hà Nội, lễ viếng Đức Đại lão Hòa thượng Thích Tâm Tịch, Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam được..