» Tìm kiếm:

Tôm hùm bông

Chao tom hum Binh Ba Cháo tôm hùm Bình Ba

Thịt tôm hùm ngon nên chế biến món ăn kiểu gì cũng ngon. Tôm hùm có ở nhiều nơi nhưng tôm hùm ở Bình Ba (Khánh Hòa) - loại tôm hùm bông..

Chao tom hum Binh Ba Cháo tôm hùm Bình Ba

Thịt tôm hùm ngon nên chế biến món ăn kiểu gì cũng ngon. Loại tôm hùm bông xanh ở Bình Ba (Khánh Hòa) nếu đem nấu cháo sẽ có hương vị ngon..