» Tìm kiếm:

Tô Trí Viễn

Ta Dinh Phong khong phai la cha cua con Truong Ba Chi Tạ Đình Phong không phải là cha của con Trương Bá Chi?

Chuyện ngôi sao Trương Bá Chi sinh con đã làm hao tốn khá nhiều giấy mực của báo chí, song gần đây, báo chí Hồng Kông lại cho rằng, bé..