Khi Thien than Blog tro thanh van dong vien Khi Thiên thần Blog trở thành... “vận động viên”

Để hưởng ứng phong trào thể thao của nước nhà, vừa qua Ban tổ chức thể thao Nhà mình đã tổ chức thành công “Giải thể thao siêu trẻ..