» Tìm kiếm:

Tên Việt

Ludovic Casset den Ha Noi Ten Viet cua toi la Thien Thai Ludovic Casset đến Hà Nội: “Tên Việt của tôi là Thiên Thai”

Hiền lành và có vẻ rụt rè, đó là những ấn tượng đầu tiên của báo giới về Ludovic Casset, cầu thủ người Pháp đang xin gia nhập đội tuyển..

Ten Viet cua toi la Thien Thai Tên Việt của tôi là Thiên Thai

Hiền lành và có vẻ rụt rè, đó là những ấn tượng đầu tiên của báo giới về Ludovic Casset, cầu thủ người Pháp đang xin gia nhập đội tuyển..

Chuyen cua Xaman Worawat Chuyện của Xaman Worawat

Xaman có vóc người cao lớn, trắng trẻo, đeo kiếng cận thị nặng. Tôi nhớ lần đầu gặp anh, tôi chào bằng tiếng Thái: “Xavắt đi thàn..

Bach hac Bạch hạc

Tên Việt Nam: Kiến cò, Bạch hạc, Nam uy linh tiên, Lác.

Gap ong Viet Minh Hy La p giua thu do Venezuela Gặp ông Việt Minh Hy Lạp giữa thủ đô Venezuela

Tên Việt Nam của ông là Nguyễn Văn Lập, hiện đang sống tại Hy Lạp, năm nay ông đã 77 tuổi nhưng tôi phải chạy gằn mới theo kịp những sải..

Bach phan Bạch phàn

Tên Việt Nam: Phèn chua, phèn phi, khô phèn.

Bach hac Bạch hạc

Tên Việt Nam: Kiến cò, Bạch hạc, Nam uy linh tiên, Lác.

Ban chi lien Bán chi liên

Tên Việt Nam: Hoàng cầm râu. Tên gọi: Hoa có hình dạng như bàn chải đánh răng nên gọi là Nha loát thảo

Ba tu nhan Bá tử nhân

Tên Việt Nam: Hạt cây Trắc bá, hột Trắc bá. Tên khoa học: Thujae orietalis Semen.