Bang xep hang tuan tu 3101 0602 Bảng xếp hạng tuần từ 31/01 - 06/02

Vượt qua cả các đại danh Big Momma"s House 2, Nanny McPhee và hai anh chàng hấp dẫn Brokeback Mountain; Cú điện thoại lạ lùng (When a..