» Tìm kiếm:

Tân Phước Hưng

Hau Giang dau tu cho giao thong nong thon ra sao Hậu Giang đầu tư cho giao thông nông thôn ra sao ?

Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Huỳnh Phong Tranh ngày 16.12 cho biết: Năm 2005, ngân sách tỉnh đầu tư hơn 100 tỉ đồng để phát triển giao..