» Tìm kiếm:

Tâm Đức TP

Doc suc doc long cho nhung trai tim Dốc sức, dốc lòng cho những trái tim

Bệnh viện (BV) tim Tâm Đức TP.HCM sẽ chính thức hoạt động vào ngày 8-3-2006. BV có nhiều trang thiết bị hiện đại, với êkip phẫu thuật đã..