Tai but Tái bút

Tại bưu điện:

Tags: tái bút,
Tai but Tái bút

Tại bưu điện, một cụ bà nhờ một mày râu: