» Tìm kiếm:

Tàu Tưởng

Dat diu con tho len non theo chong Dắt díu con thơ lên non theo chồng

Cuối năm 1946, bà Vi Kim Ngọc ghi trong nhật ký: “Anh Phạm Văn Đồng đến nhà nói: Mấy chị nên đưa các cháu bé ra khỏi Hà Nội để Chính phủ..