Them 1 tau Quang Nam thoat khoi bao so 1 Thêm 1 tàu Quảng Nam thoát khỏi bão số 1

Tàu QNA 1699 của ngư dân Quảng Nam đã liên lạc với đất liền vào cuối tuần qua. Con tàu với 22 ngư dân đã kịp thời tránh bão ở khu vực đảo..