» Tìm kiếm:

Tàu Lưới Vây

Nga ba sung suong cuoi troi nam Ngã ba “sung sướng” cuối trời nam

Đêm cửa biển Sông Đốc. Tàu câu mực, tàu lưới vây, tàu cào khơi… lần lượt vào bến ken cứng hai bờ. Lòng sông trở nên chật hẹp. Trên những..