» Tìm kiếm:

Tào Hi Văn

Chi em gai Hong Kong Chị em gái Hồng Kông

Mỗi người một tính cách, Tú Linh và Vũ Hồng thân nhau như chị em gái. Nhưng hàng loạt biến cố đã dẫn đến sự thay đổi to lớn về số phận hai..