Loc va mua da gay thiet hai lon o Son La Lốc và mưa đá gây thiệt hại lớn ở Sơn La

Một trận lốc xoáy kèm theo mưa đá có quy mô và cường độ mạnh nhất kể từ trước tới nay đã xảy ra trên địa bàn 2 xã Tà Lại và Nà Mường (huyện..