» Tìm kiếm:

Susan Karolewski

Vi sao hai anh em nguoi Duc lay nhau Vì sao hai anh em người Đức lấy nhau?

Đó là tình yêu sét đánh, Patrick Stuebing nói về cô em gái Susan Karolewski, người có với anh này 4 đứa con: "Chúng tôi thức suốt đêm đó để..