» Tìm kiếm:

Sudarat Keyuraphan

Ong Thaksin tuyen bo gia tu chinh truong Ông Thaksin tuyên bố giã từ chính trường

* Vẫn còn những ứng viên thủ tướng mới xuất hiện vào giờ chót Đảng Thai Rak Thai (TRT) hôm qua thông báo ông Thaksin trong khi nói chuyện..

Ong Thaksin tuyen bo gia tu chinh truong Ông Thaksin tuyên bố giã từ chính trường

Đảng Thai Rak Thai (TRT) hôm qua thông báo ông Thaksin trong khi nói chuyện với phó chủ tịch đảng Sudarat Keyuraphan đã tuyên bố chính thức..

Sap co Lien minh tom ASEAN Sắp có Liên minh tôm ASEAN

Ngày 29/6, Bộ trưởng Nông nghiệp và Hợp tác xã Thái Lan Khunying Sudarat Keyuraphan cho biết Thái Lan sẽ phối hợp với các nước trong khu..